Coffin-side with mirror and pale blue spots / Likkistgavel med spegel och ljusblå fläckar 1976, 57 x 75 x 25 cm © Enno Hallek