The Concept of Colour as a Passage between the Mental and the Physical
Idén om färg som passage mellan det mentala och fysikaliska
1993,100 x 65 cm, målad plywood och garderobsskiljare © Enno Hallek