Cropsprayer and bird / Besprutningsplan och fågel, 1965
70 x 205 cm, oil on canvas / olja på duk © EnnoHallek